kalkulator matematyczny online

Wprowadź wyrażenie do obliczenia w polu     powyżej, korzystając z klawiatury lub panelu obok.
Jako separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty wyrażane są w radianach.

Kalkulator matematyczny Calc.pl zapewnia podstawowe i zaawansowane funkcje i operacje matematyczne wspomagając obliczenia w nauce, pracy czy życiu prywatnym.

Poza tym, na dodatkowych podstronach, możliwe jest:
· rysowanie wykresów funkcji jednej zmiennej
· rozwiązywanie równań i nierówności, upraszczanie wyrażeń algebraicznych oraz działania na ułamkach zwykłych
· obliczanie pochodnej funkcji

Funkcje i operacje obsługiwane przez kalkulator to między innymi:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- silnia
- wartość bezwzględna
- logarytm naturalny i dziesiętny
- funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
- hiperboliczne funkcje trygonometryczne

Dodatkowo w wyrażeniach można wykorzystywać podstawowe stałe matematyczne jak π i e.

Zgodnie z zasadami języka polskiego jako separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty należy wprowadzać w radianach. Aby przeliczyć miary kąta ze stopni na radiany można posłużyć sie wzorem (stopnie)·π/180.

W przypadku pytań odnośnie działania serwisu lub chęci zgłoszenia ewentualnych błędów prosimy o kontakt pod adresem małpa.

Kalkulator i cała zawartość witryny udostępniony jest zgodnie z zasadą "AS IS" (tak, jak jest) oraz "IS AVAILABLE" (tak, jak jest dostępne).
Użytkownik korzysta z nich wyłącznie na swoje własne ryzyko. Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń.

Ten serwis używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, a w szczególności w celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Dane osobowe nie są zbierane ani przetwarzane.