obliczanie pochodnych funkcji

f(x)=

Wprowadź funkcję do obliczenia pochodnej w polu     powyżej, korzystając z klawiatury lub panelu obok.
Jak separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty wyrażane są w radianach.

Kalkulator calc.pl umożliwia obliczanie pochodnych funkcji wprowadzonych przez użytkownika.
Obliczenie pochodnej przydatne jest m.in. podczas badania przebiegu zmienności funkcji i wyznaczania jej ekstremów.

Obsługiwane funkcje i operacje matematyczne to między innymi:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- logarytm naturalny
- funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)

W przypadku pytań odnośnie działania serwisu lub chęci zgłoszenia ewentualnych błędów prosimy o kontakt pod adresem małpa.

Kalkulator i cała zawartość witryny udostępniony jest zgodnie z zasadą "AS IS" (tak, jak jest) oraz "IS AVAILABLE" (tak, jak jest dostępne).
Użytkownik korzysta z nich wyłącznie na swoje własne ryzyko. Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń.

Ten serwis używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, a w szczególności w celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Dane osobowe nie są zbierane ani przetwarzane.