Rozwiązywanie równań/nierówności i upraszczanie wyrażeń

Wprowadź równanie lub nierówność do rozwiązania albo wyrażenie do uproszczenia w polu     powyżej, korzystając z klawiatury lub panelu. Jako separator dziesiętny używany jest przecinek.

Niniejsze narzędzie pozwala na:
1) Rozwiązywanie prostych równań jednej zmiennej. Przykładowe równanie możliwe do rozwiązania: 9x + 4 - 3 = 2x
2) Rozwiązywanie prostych nierówności. Np. 9,5x/6 + 5,5x > 3⋅(5x - 2)
3) Upraszczanie funkcji jednej lub dwóch zmiennych. Np. 2x+(1+4)⋅x lub 2y+(1+4)⋅x+|2|⋅y
4) Upraszczanie wyrażeń np. 6⋅10+23⋅(1−4)⋅|-5|
5) Działania na ułamkach zwykłych np. 1/3+2/4

Wszystkie obliczenia prezentowana są krok po kroku, dzięki czemu możliwe jest prześledzenie sposobu rozwiązania danego zagadnienia. Ma to szczególne znaczenie podczas nauki rozwiązywania równań i nierówności oraz poznawania zasad przekształceń algebraicznych.

W chwili obecnej równania, nierówności i wyrażenia mogą zawierać jedynie następujące operacje:
- dodawanie
- odejmowanie
- mnożenie
- dzielenie
- potęgowanie
- wartość bezwzględna

Ze względu na położenie nacisku na sposób rozwiązania równania/nierówności (lub sposob uproszczenia wyrażenia) ułamki dziesiętne reprezentowane są z mniejszą dokładnością niż w sekcji Kalkulator, Wykresy i Pochodne.

W przypadku pytań odnośnie działania serwisu lub chęci zgłoszenia ewentualnych błędów prosimy o kontakt pod adresem małpa.

Kalkulator i cała zawartość witryny udostępniony jest zgodnie z zasadą "AS IS" (tak, jak jest) oraz "IS AVAILABLE" (tak, jak jest dostępne).
Użytkownik korzysta z nich wyłącznie na swoje własne ryzyko. Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń.

Ten serwis używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, a w szczególności w celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Dane osobowe nie są zbierane ani przetwarzane.