rysowanie wykresów funkcji

f(x)=
przedział zmiennej x od do

Wprowadź funkcję zmiennej x w polu     powyżej, korzystając z klawiatury lub panelu obok.
Jak separator dziesiętny używany jest przecinek. Kąty wyrażane są w radianach.Kalkulator Calc.pl pozwala na rysowanie wykresów dowolnych funkcji wprowadzonych przez użytkownika. Domyślnie funkcja rysowana jest w przedziale (-∞,∞), jednakże można również podać własny przedział dla zmiennej x.

Przesunięcie kursora myszki po kliknięciu na wykres umożliwia przesunięcie wykresu wzdłuż osi x i y, użycie scrolla myszki zmienia skalę wykresu.

Jednocześnie na wykresie może być przedstawione 100 różnych funkcji.

Wzór funkcji może składać się z następujących operatorów i funkcji:
- dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
- potęgowanie i pierwiastkowanie
- logarytm naturalny i dziesiętny
- funkcje trygonometryczne sinus (sin), cosinus (cos), tangens (tan), secans (sec), cosecans (csc), cotangens (cot)
- funkcje trygonometryczne hiperboliczne
- wartość bezwzględna
- silnia

Wygenerowany wykres można zapisać jako plik graficzny w formacie PNG klikając na przycisk pod legendą. Znajduje się tam także przycisk pozwalający na wyczyszczenie wykresu.

W przypadku pytań odnośnie działania serwisu lub chęci zgłoszenia ewentualnych błędów prosimy o kontakt pod adresem małpa.

Kalkulator i cała zawartość witryny udostępniony jest zgodnie z zasadą "AS IS" (tak, jak jest) oraz "IS AVAILABLE" (tak, jak jest dostępne).
Użytkownik korzysta z nich wyłącznie na swoje własne ryzyko. Ze względu na ograniczoną dokładność reprezentacji liczb oraz możliwe błędy w wykorzystywanych bibliotekach nie gwarantujemy poprawności obliczeń, oraz odwzorowania przebiegu funkcji.

Ten serwis używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, a w szczególności w celu analizowanie sposobu, w jaki użytkownicy z niego korzystają. Dane osobowe nie są zbierane ani przetwarzane.